میله های Hoboken در موارد رشد فک در موارد NJ COVID بسته بندی شده اند

دسته‌بندی نشده | No comments


شنبه شب در هاوبوكن بارها باز بودند ، فوتبال در تلویزیون بود و مردم برای تماشای و جشن گرفتن حضور داشتند


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>