میشیگان در مقابل بولینگ گرین: گزارش پیشاهنگی ، پیش بینی

دسته‌بندی نشده | No comments


بسکتبال میشیگان فصل خود را در برابر بولینگ گرین آغاز می کند. گرگینه ها چهره های جدید زیادی دارند و برای شاهین ها یک بومی دیترویت را می بینند.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>