مطالبات اولیه برای هفته سیزدهم

دسته‌بندی نشده | No comments


پس از چندین مصدومیت بزرگ ، اندی بهرنس چند بازیکن را به اشتراک گذاشت تا در ابتدای هفته به این بازیکنان اضافه شود.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>