مشاهده کنید: آنتونیو گیبسون با پیوستن به 2مین دوره TD روز ، مدافع را برکنار کرد

دسته‌بندی نشده | No comments


آنتونیو گیبسون دومین TD روز خود را به سبک انتخاب کرد و در حالی که به منطقه انتهایی می دوید با یک مدافع خداحافظی کرد.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>