مسیر WVU به عنوان بازی Big 12 چیست؟

دسته‌بندی نشده | No comments


از زمان بازگشت در سال 2017 ، بازی Big 12 Championship هر ساله دو تیم برتر کنفرانس را قرار می دهد.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>