مرور مخالف: لوئیزویل

دسته‌بندی نشده | No comments


اسکات ساترفیلد سال گذشته زندگی خود را در یک برنامه تورم 2 تا 10 لوئیزویل قرار داد. موفقیت او در کشور آپالاچی


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>