[ad_1]

این نبرد جشن نخواهد گرفت ، اگرچه رئیس WBC مائوریسیو سلیمان تیمی از قهرمانان سابق را به عنوان داوران مشهور منصوب کرده است.

[ad_2]

منبع: pen-news.ir

ایندکسر