لیگ الماس در حال برنامه ریزی برای 14 جلسه در سال 2021 است.

دسته‌بندی نشده | No comments


لیگ الماس در سال 2021 از 14 شهر بازدید خواهد کرد تا پس از جلسات سنتی همه گیر ویروس کرونا ، بهبود یابد. برگزارکنندگان می گویند این مجموعه قرار است از روز سه شنبه (23 مه) در رباط مراکش آغاز شود و یک ماه استراحت را برای المپیک موکول شده توکیو در نظر بگیرد و با جلسه 8 تا 9 سپتامبر در زوریخ پایان یابد. برگزارکنندگان در بیانیه ای گفتند: “تقویم در این مرحله کاملاً موقتی است و بسته به وضعیت بهداشت جهانی در سال 2021 قابل تغییر است.”


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>