لوک آلتمایر چهار ستاره QB در حال بازنشستگی از فوتبال FSU است

دسته‌بندی نشده | No comments


این هفته ها به این روش ادامه داشت و روز دوشنبه رسمی شد: لوک آلتمایر از QB از FSU کناره گیری کرد.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>