[ad_1]

EFE

Shifrin “جست و خیز” Lech؛ Vlhova ، برای تقویت رهبری

مادرید ، 25 نوامبر (EFE). – میکائلا شفرین آمریکایی ، سلطه گر بزرگ اسکی آلپاین در سالهای اخیر ، که آخر هفته گذشته ، 300 روز پس از بازی – و پیروزی – مسابقه برتر ، به مسابقه برتر بازگشت ، بازهم غایب بزرگ غول موازی جام جهانی این پنجشنبه در خواهد بود لخ / زورس (اتریش) ، که ترجیح می دهد برای ادامه آموزش “پرش” کند.

[ad_2]

منبع: pen-news.ir