قبل از رسیدن واکسن ها ، باید برای موج سوم Covid آماده شویم

دسته‌بندی نشده | No comments


EFE

Shifrin “جست و خیز” Lech؛ Vlhova ، برای تقویت رهبری

مادرید ، 25 نوامبر (EFE). – میکائلا شفرین آمریکایی ، سلطه گر بزرگ اسکی آلپاین در سالهای اخیر ، که آخر هفته گذشته ، 300 روز پس از بازی – و پیروزی – مسابقه برتر ، به مسابقه برتر بازگشت ، بازهم غایب بزرگ غول موازی جام جهانی این پنجشنبه در خواهد بود لخ / زورس (اتریش) ، که ترجیح می دهد برای ادامه آموزش “پرش” کند.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>