[ad_1]

رئیس سازمان فوتبال جهانی جیانی اینفانتینو گفت ، زنان فوتبالیست حرفه ای باید طبق قوانین جدیدی که روز جمعه (4 دسامبر) توسط فیفا تصویب شده است ، مرخصی زایمان دریافت کنند.

طبق قوانین جدید که روز جمعه توسط شورای فیفا برای تصمیم گیری تصویب شده است ، یک بازیکن 14 هفته مرخصی زایمان دریافت می کند و باشگاه او موظف است پس از آن دوباره او را ادغام کند و از پشتیبانی پزشکی کافی برخوردار باشد.

این قوانین در قوانین فیفا در مورد وضعیت بازیکن و انتقال بازیکنان گنجانده شده و در سراسر جهان اعمال می شود.

[ad_2]

منبع: pen-news.ir

ایندکسر