[ad_1]

جورج تاون فصل 21-2020 را در برابر UMBC به عنوان یک کل آمریکا تحت تأثیر Covid-19 آغاز کرد. اطلاعات مربوط به اینجا است.

[ad_2]

منبع: pen-news.ir

ایندکسر