فشار دادن هفته دوازدهم به سوالات فوتبال فانتزی: آیا این بار نقطه مقابل تام بردی جواب می دهد؟

دسته‌بندی نشده | No comments


مت هارمون در هفته 12 فصل NFL پنج سوال مهم را مطرح می کند ، از جمله اینکه آیا تام بردی برگشت خواهد داد یا حمله تایتان ها می تواند ادامه یابد.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>