اسید بوریک خواص ضد عفونی کننده ویژه ای دارد و می تواند در جهت درمان عفونت های گوش آیتم استفاده قرار غلظت اسید بوریک گیرد. همین ماده شیمیایی کاربرد های ویژه ای در جهت ارتقای میزان مرغوب بودن کشاورزی دارد و اهمیت استحکام دادن به دیواره سلولی گیاهان، موجب ارتقا میزان روند جذب و فتوسنتز میشود. اسید بوریک یک اسید مناسب به جهت تهیه مقدار PH محلول ها است. بوریک اسید یک ماده شیمیایی کاربردی میباشد که به رخ جامد بلوری یافت می شود . نمک های بور اصلی ذراتی می باشد که در زمان گرفتن حرارت یا انرژی (مثلا در صورت وقوع آتشسوزی)، آب ترشح می کننند و در سرانجام اشتعال و آتش سوزی را کمتر میدهد. در چرم سازی مهم اضافه کردن اسید بوریک به نمک گزینه به کارگیری برای نمک سود نمودن و گندزدایی، پوست گاو زخم چشم را بهبود می بخشند. به جهت معالجه پوست گاو و گوسفند که در گیر باکتری شدهاند، به نمک بیش تر میشود. محلول حاوی ترکیبات بور را از سایر مواد جامد معلق در سوسپانسیون قطع کرده و آنگاه به محلول مذکور سولفید هیدروژن را بیش تر می نمایند تا ناخالصی های آرسنیک و آهن موجود در محلول رسوب دهند. در آغاز بوراکس سدیم را داخل مخزن واکنش ریخته می شود و سولفوریک اسید را به آرامی به بوراکس بیشتر می شود تا هنگامی که محلول اسیدی شود و PH آن به صفر نزدیک شود. بوراکس سدیم را در مخزن ریخته و سولفوریک اسید را به آن می افزایند تا جایی که محلول اسیدی شود و (pH) آن اندک خیس شود، در این سطح محلول اشباع بوراکس یا این که اورتو بورات تشکیل می شود. در همین شرایط محلول بوراکس اشباع شده اورتو بورات تشکیل می شود . استعمال می کنند. مطابق تحقیقات انجام شده به کارگیری همین ادغام به عنوان حشره کش در فضای داخلی خانه بلامانع بوده و ایمن می باشد. در راکتورهای آب تحت فشار، به جهت خاموش شدن اضطراری از محلول آبی اسید بوریک و بوراکس یا این که سدیم پنتا بورات استعمال میکنند. همین مخلوط در طبیعت به رخ کانی ساسولیت موجود بوده که در اطراف دودخان های مجاور آتشفشان ها و چشمه های آب گرم به رخ ماده ای جامد سفید یا این که زردرنگ رنگ یافت می شود.

ایندکسر