فرانسه: ده ها هزار نفر به قانون امنیت اعتراض کردند

دسته‌بندی نشده | No comments


پاریس (AP) – ده ها هزار نفر در حال اعتراض به لایحه امنیتی هستند که انتشار تصاویر معترض افسران پلیس در شهرهای مختلف فرانسه در روز شنبه و افسران پلیس در پاریس را که به آنها دستور داده شده است که در طول اعتراضات رفتارهای مسئولانه را محدود کنند ، معترض هستند. گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضانی که بانک مرکزی فرانسه را به آتش کشیدند و سنگفرش انداختند. با این حال ، ده ها تظاهرات و راهپیمایی بر خلاف قانون عمدتاً آرام بود. این امر مجازات انتشار عکس یا فیلم افسران پلیس در حال انجام وظیفه به منظور آسیب رساندن به “سلامت جسمی یا روانی” آنها بود.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>