فاجعه ای آتشین برای رومن گروسژان در آغاز جایزه بزرگ بحرین

دسته‌بندی نشده | No comments


رومن گروسژان که در پشت کوله پشتی خود می جنگید ، بینی دانیل کوئیت را فشار داده و به سد تراکتور 3 برخورد کرد تا ماشینش را از وسط نصف کند.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>