[ad_1]

این بازیکنان در هفته سیزدهم در مقابل Broncos برای Heads غیرفعال خواهند بود.

[ad_2]

منبع: pen-news.ir

ایندکسر