عکس های فوری: آیووا 26 ، نبراسکا 20

دسته‌بندی نشده | No comments


در اینجا چند عکس فوری و عکس العمل پس از باخت 26 بر 20 نبراسکا به آیووا آورده شده است. جمعه آمدن ، انتظارات صادقانه من جایی است که نبراسکا در نزدیکی آیووا بازی خواهد کرد ، اما چیزهای کوچک دوباره هزینه آنها را خواهد داشت. این یک بازی بسیار برنده برای NU بود ، زیرا از سال 2014 تاکنون ندیده ایم QB با این محدودیت در آیووا بازی کند.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>