عایق الکتریکی به چه معنا است؟

اهمیت دقت به پیشرفت روز افزون صنایع در کشور، نیاز به سرمایهگذاریهای درخور در بخش تامین قطعات و اسباب اولیه و جانبی صنایع، اهمیت تکیه بر مهارت و دانش فنی متخصصین داخلی وجود دارد، تا سیر صعودی واردات بیرویه محصولات بیکیفیت خارجی و خروج ارز از میهن مهار، و به معنای واقعی کلمه و واژه در مسیر “خودکفایی” مملکت در بعضا صنایع، قدم برداشته شود. تامین گوشه ای از نیازهای اولیه و حتمی صنعت های داخلی و یاری به کاهش خروج ارز از کشور. که از همین میان، مصرف تفلون بهشکل گسکت، از باقی عایقها پیشی گرفته است، بهگونهای که پیشبینی می‌شود در صنعت مدرن، مشکلات جدی در زمینه تامین واشر به جهت کاربردهای قابل توجه آن در محورهای چرخنده شیرهای برقی، نیروگاههای حرارتی و صنعت های غذایی ساخت دستکش عایق الکتریکی خواهد شد. امروزه گونه های عایقهای الکتریکی که درصنعت به عمل برده میشوند رو به ارتقاء و ترقی میباشد علاوه بر همین کاربرد عایقها در ایجاد ژنراتورها، موتورها ،ترانسفورماتورها ، برقگیرها، خازنها، کابلها، کلیدهای فشار قوی، و بقیه تجهیزات فشار قدرتمند مضاعف گسترده است. این مواد در تجهیزات الکتریکی همچون عایقها یا عایقبندی بهکار میروند. بیرینگ های عایق جریان الکتریکی همین شرکت بصورت هر دو دسته بلبرینگی و غلطکی سیلندریکال ارایه میشوند. فشردگی زنجیره مولکولی در این گونه بسپار باعث افزایش چگالی و کمتر شدید انعطاف پذیری آن می‌گردد . پلیتترا فلوئورو اتیلن پلیمری ترموپلاستیک کلیدی وزن ملکولی بالاست، که اتمهای فلوئور و کربن آن اساسی پیوندهای فراوان محکم بهیکدیگر متصل میباشند. کلیدی همین حال ، یک عایق معمولی اذن می دهد جریان پس از چندین صد ولت عبور کند. وقتی که یک ولتاژ بالا بر روی یک ماده عایق اعمال می شود ، اتم های باطن مواد قطبی می شوند. رزینهای اپوکسی از یک زنجیرهی بلند مولکولی تشکیل می‌شوند و همچون رزین وینیل استر بخشهای فعالشان در انتهای زنجیر قرار دارد. ابزارهای عایق و سپرهای حافظ به جهت کار ایمن یک برقکار واجب است. عایق الکتریکی و جهت دهی الکتریکی دو مهمترین خواص ماده هستند. در حوزه هایی مثل مهندسی الکتریسیته ، مهندسی الکترونیک ، نظریه عرصه الکترومغناطیسی و فیزیک محفظه زیست ، خواص عایق و خواص رسانایی ماده از حیاتی بالایی برخوردار هستند.

حتما بخوانید:
این رتبه بندی محل استقرار تیم ها را نشان می دهد