طبق گزارش ها ، آزمایش Ravens Quarterback لامار جکسون از نظر COVID-19 مثبت بود

دسته‌بندی نشده | No comments


به گفته یان راپوپورت ، لامار جکسون ، بازیکن خط حمله بالتیمور ریونز آزمایش COVID-19 مثبت است.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>