طبقه بندی تولید کنندگان دیگ بخار: Rutgers 37، Purdue 30

دسته‌بندی نشده | No comments


وقت آن است که پس از باخت 37-30 پوردو به روتگرز ، امتیازات را بدهیم. خطا بیایید درست بیرون برویم و این را بگوییم: جک پلامر چند پاس بد داد و گاهی مجبور شد ، اما او آنقدر خوب بازی کرد تا برنده شود.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>