صورتحساب علیه شارژرها: روز غیرفعال بازی

دسته‌بندی نشده | No comments


Buffalo Bills، Los Angeles Chargers روز بازی غیر فعال برای هفته 12.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>