شرط های دیوانه: بهترین شرط های هفته 12 NFL

دسته‌بندی نشده | No comments


Matt Gothard & Jared Quay بهترین شرط بندی های خود را برای هفته 12 فصل NFL انجام می دهند.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>