شانس جت در مقابل دلفین و غول در برابر بنگال چقدر است؟

دسته‌بندی نشده | No comments


خدمه SNY شانس اقدام NFL را در روز یکشنبه در نیویورک بررسی کردند زیرا جت ها با دلفین ها روبرو شدند و غول ها با بنگال ها روبرو شدند.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>