سیمز 29 امتیاز کسب کرد تا UNC-Wilmington را بیش از تروای 73-50 پشت سر بگذارد

دسته‌بندی نشده | No comments


ASHEVIL، NIC (AP) – جیلان سیمز 29 امتیاز شغلی کسب کرد در حالی که ویلمینگتون UNC روز شنبه با نتیجه 73-50 ترو را رهبری کرد.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>