[ad_1]

"بسیاری از شرکت کنندگان احساس کردند که کمیته ممکن است بخواهد به زودی دستورالعمل های خرید دارایی خود را بهبود بخشد ،" گفت: پروتکل ها. بانک های مرکزی آمریکا توافق کرده اند که خرید دارایی مسکن را برای اقتصاد فراهم می کند و به همان منوال است "بیمه" بر اساس صورتجلسه جلسه در تاریخ 4 تا 5 نوامبر ، که در روز چهارشنبه منتشر شد ، در برابر خطراتی که می تواند به دلیل عدم اطمینان ایجاد شده توسط بیماری ویروس کرونا ایجاد شود. "اکثر شرکت کنندگان معتقد بودند که دستورالعمل های خرید دارایی باید به این معنی باشد که افزایش دارایی اوراق بهادار کمیته کاهش می یابد و در جایی متوقف می شود ، قبل از اینکه کمیته شروع به افزایش نرخ بهره برای صندوق های فدرال کند ،" گفت: پروتکل ها.

[ad_2]

منبع: pen-news.ir