ستون 3-2-1: غافلگیری VT ، چالش Clemson ، حلقه ها و موارد دیگر

دسته‌بندی نشده | No comments


در ستون 3-2-1 این هفته ، ما به پیروزی VT ، سفر شنبه به Clemson ، سقوط حلقه و سایر موارد فکر می کنیم.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>