ساعت چند است و چه کسی Ravens-Steelers را یکشنبه پخش می کند؟

دسته‌بندی نشده | No comments


Baltimore Ravens این هفته با شیوع COVID-19 مورد شکنجه قرار گرفت ، بنابراین شب شکرگذاری در برابر پیتسبورگ استیلرز بدون شکست به روز یکشنبه موکول شد.

NFL اعلام کرده است که چه زمانی بازی شروع می شود و چه شبکه ای را پخش می کند.

و برنده NBC است ، که بازی را با شروع 1:15 ET نشان می دهد. این شبکه عنوان دوتایی خواهد داشت ، زیرا خرس های بسته بندی را در یکشنبه شب فوتبال نشان می دهد.
منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>