زاک مارتین و کام اروینگ روز جمعه تست می گیرند

دسته‌بندی نشده | No comments


کابوی ها در آغاز باخت در روز پنجشنبه مقابل تیم فوتبال واشنگتن به دلیل آسیب دیدگی کشتی راست دست خود را با زک مارتین و کشتی چپ با کام اروینگ از دست دادند و روز جمعه ممکن است اطلاعات بیشتری در مورد چشم انداز آنها برای مسابقات آینده به دست آورد. مارتین از ناحیه چپ گوساله ، اروینگ از ناحیه زانو آسیب دید و ران ریورا سرمربی تیم بعد از بازی گفت که هر دو [more]


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>