راهول گاندی از کارگران کنگوئی می خواهد که غذا تهیه کنند و به کشاورزان معترض کمک کنند

دسته‌بندی نشده | No comments


دهلی نو [India]، 30 نوامبر (ANI): رهبر کنگره ، رهبر حزب کنگره ، با انتقاد از قوانین جدید کشاورزی ، روز دوشنبه از کارگران حزب خود خواست که به کشاورزان معترض به قوانین جدید غذا و کمک بدهند.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>