راهنمای تماشای نکات کالج بسکتبال: برنامه ، کانال تلویزیونی ، نحوه تماشا

دسته‌بندی نشده | No comments


به نوعی فصل بسکتبال در دانشگاه از ما جلوتر است و در اولین برنامه در روز اول چند بازی برگزار می شود.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>