راجنات سینگ امروز برای بررسی کار توسعه به لاکنو می رسد

دسته‌بندی نشده | No comments


یاهو اسپرت

ضربه سارا فولر لحظه احساسی غیرمنتظره ای بود

بعید است ضربه سارا فولر دنیا را تغییر دهد. این نه دلیل خوش بینی است و نه منادی پیشرفت. اما روز شنبه ، 28 نوامبر ، کراوات او به یک لاستیک برخورد کرد ، توپ را 35 یارد به سمت راست فرستاد و او یک اثر هنری برجسته به دنیا آورد.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>