[ad_1]

قوچها امیدهای خود را برای حضور در مرحله پلی آف افزایش داده و دوشنبه شب با باكانیرز را از پیش رو برداشتند و بازی رابرت وودز دریافت كننده وسیع عامل اصلی پیروزی 27-24 بود. وودز 12 پاس فصلی را برای 130 متری فصلی در طول شب گرفت. او همچنین با یک پاس چهار یاردی اولین ضربه زمینی بازی را به ثمر رساند [more]

[ad_2]

منبع: pen-news.ir