رابرت وودز به عنوان بازیکن هفته و دلخور NFC انتخاب شد

دسته‌بندی نشده | No comments


قوچها امیدهای خود را برای حضور در مرحله پلی آف افزایش داده و دوشنبه شب با باكانیرز را از پیش رو برداشتند و بازی رابرت وودز دریافت كننده وسیع عامل اصلی پیروزی 27-24 بود. وودز 12 پاس فصلی را برای 130 متری فصلی در طول شب گرفت. او همچنین با یک پاس چهار یاردی اولین ضربه زمینی بازی را به ثمر رساند [more]


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>