دیوید مونتگومری خارج از پروتکل ضربه مغزی است

دسته‌بندی نشده | No comments


خرس ها نگفته اند که چه کسی در این هفته خط حمله را برای آنها شروع می کند ، اما به نظر می رسد برای شروع مجبور به انتخاب نیستند. دیوید مونتگومری در هفته 9 دچار ضربه مغزی شد و در نتیجه در باخت هفته 10 این تیم مقابل وایکینگ ها بازی نکرد. خدا حافظ [more]


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>