دینگ نگران احتمال بازگشت طرفداران است

دسته‌بندی نشده | No comments


دینگ جون هوئی ، مدافع عنوان قهرمانی گفت که فکر کردن در مورد پذیرش مجدد هواداران در مسابقات اسنوکر پس از ورود به دور دوم مسابقات قهرمانی انگلستان خیلی زود است.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>