دوزینگ پمپ چیست؟

قابلیت در دسترس بودن آن‌ها اکثر از پمپهای جابجایی مثبت می باشد. عمليات پمپاژ دراين نوع پمپ ها حیاتی استفاده ازاختلاف فشارايجاد شده دراثرتغيير حجم ناشـي ازحركـت رفـت وبرگشتي مكانيزم پمپ انجام مي شودكه باتوجه به ماهيت سـاختماني ايـن نـوع پمـپ هـا درصـورت تـامين توان آیتم نيازبراي پمپ ودارابودن مقاومت كافي بدنه فشار پمپ راتابي نهايت مي توان افـزايش دادكـه يكي ازمحاسن کلیدی اين پمپ ها بشمارمي ايدولي ازطرف ديگردرصـورتي كـه جلـوي مسـيرخروجي انهابسـته شودافزايش فشارحاصله مـي توانـد باعـث تركيـدن بدنـه پمـپ وايجادخسـارت هـاي سـنگين جـاني ومـالي شود.همچنين باتوجه به نوساني بودن فشارهاي ورودي وخروجي اين پمپ هانيازبـه ظـروف متعـادل كننـده فشار Dampener دارا هستند تافشارهاي نوساني رابه فشارهاي خطي تبديل كندبعلاوه اين كه نسبت به انواع پمـپ هاي ديگرنياز به قطعات اضافي ديگـري مثـل شـيرهاي داخلـي وشـيرهاي اطمينـان Safety valveدرقسـمت خروجي پمپ وطراحي مسيرهاي كنارگذر By passبراي مسائل عملياتي نظیر تغييرفلـووراه انـدازي وبسـتن پمپ ضروری مي باشد. پمپهاي ديافراگميPump Diaphragm پمپ هاي ديافراگمي جزگروه پمپ هاي رفت و بر گشتي هستند كه المان پمپ را يك ديافراگم قابل ارتجـاع تشكيل مي دهد .اين پمپ هاازلحاظ اصول كاربسيار شبیه پمپ هاي مدل پيستوني يا پلانجري مـي باشـندبااين تفاوت كه درپمپ هاي پيستوني حركت پيستون ياپلانجرمستقيماباعث جابجاشدن مايع مي شودولي در پمـپ هاي مدل ديافراگمي حركـت رفـت وبرگشـتي روي ديـافراگم اعمـال مـي شـودوانقبا ض وانبسـاط ان باعـث تغييرحجم داخل پمپ وورودوخروج مايع مي شود. پمپ هاي دسته پلانجريPump Plunger ساختمان واصول كارپمپ هاي پلانجري اصلی پمپ ه اي پيستوني دقيقا يكسان است وتفـاوت انهادرابعـاد پيسـتون هاوپلانجرهاست . پمپ هاي رفت وبرگشتي پيستونيPump Piston اصول كار يك پمپ رفت و برگشتي پيستوني مبتني بر حركت رفت و برگشتي پيستون درداخل سيلندر است. البته درپمپ هاي باسايز بالاتوسط پيستون رينگ ها اين عمل انجام مي شود. ٢ -حداكثر دور مجاز ظرفيت اسمي اين پمپ ها عبارتست از حاصل ضرب ترازو (حجم جابجائي) در سرعت پمپ ( تعداد كورس دردقيقه) . پمپ های میزان گیری یا پمپ متریک از شیوه یک موتور الکتریکی کوچک فعالیت می کند. در دوزینگ پمپ های سلونوئیدی یک مگنت وجود دارااست که مهم ورود جریان برق به آن باردار می شود و سپس شفت پمپ را به سمت خویش جذب می کند و اصلی جدا جریان برق بوسیله نیروی فنر به حرکت در می آید. دوزینگ پمپ ها دسته ای از الکتروپمپ ها اساسی نرخ جریان سیال و دبی مضاعف پایینی میباشند بگونه ای که دیمانسیون دبی برای آن ها گاها بجای گالن در دقیقه بر حسب گالن در روز سنجیده می گردد هر چند که مقدار دبی دوزینگ پمپ قابل تهیه و تنظیم می باشد. در صـورت لـزوم مـي تـوان از دو ديافراگم متوالي كه روي هم قرارمي گيرند به کارگیری كرد كه در رخ پاره شدن يكي از آن ها ديگري جلوي نشتي مايع را بگيرد. و از جریان دبی تحمیلی پمپ به برهان فشار اندک خط رانش خودداری میکند. در صورتی که از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه دوزینگ پمپ ها لطفا از ورقه ما بخواهید.

حتما بخوانید:
آرتتا می گوید که اخراج ریسکی است که شما به عنوان مدیر آن را می پذیرید
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum instagram beğeni bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme BozdurmaKamagraMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme BozdurmaVodafone Mobil Ödeme Bozdurma