در برابر احتمالات: هفته 6 ده گزینه بزرگ

دسته‌بندی نشده | No comments


انتخابات ، همراه با قفل هفته ، بسیار کم و زیاد در حال گسترش است. و از چه بازی ای باید خودداری کنید؟


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>