دریک واکر ، مهاجم هوسکر 16 بازی را متوقف کرد

دسته‌بندی نشده | No comments


درك واكر به دليل عدم موفقيت در تست دارو در زمان حضور در تنسي ، به دليل عدم موفقيت در تست دارو ، به مدت 16 بازي محروم شده است.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>