به برهان فعال بودن گروه فرمیل در متانوئیک اسید، از همین ترکیب برای سنتز بعضا ترکیبات آلی دیگر مثل آنیلین متیله شده استعمال می شود. این مخلوط همچنین به مقدار کم در صنعت نساجی و دباغی استعمال میشود. تماس پوست دارای مایع یا بخار آن سبب سوختگی شیمیایی می‌گردد و در رخ تماس حساس دیده ممکن می باشد باعث ساخت آسیبهای دائمی در چشم شود. زمانی متانول و مونواکسید کربن در حضور یک باز قوی مانند منواکسید سدیم باهم واکنش میدهند، مشتقی از اسید فرمیک به اسم متیل فرمات ایجاد میشود. شما بزرگواران به راحتی می توانید به جهت استعلام بها یا خرید اسید فرمیک مهم کارشناسان حرفه ای ما در واحد فروش شرکت الساپا تماس حاصل فرمائید و از بها ظریف میباشد ماده با خبر شوید.این روز ها فروشگاه های مجازی فراوانی عرضه کننده اشکال مواد شیمیایی و پلیمر در درحال حاضر کار هستند و به عنوان بهترین مراکز ( نظیر الساپا) جهت خرید کردن و فروش اسید فرمیک در کشور به شمار می آیند.خرید اسید فرمیک BASF آلمان از کمپانی الساپا چطور است؟ تا در اسرع وقت اسید فرمیک به دست شما برسد. اولی بار در قرن پانزدهم از تقطیر جمع ای از مورچه ها مرده به دست آمد. اسید فرمیک برای اولین توشه توسط دانشمندی به نام جوزف گیلوساک، یک شیمیدان فرانسوی سنتز شد. در همین مرکز به جهت تامین کنندگان و فروشندگان اسید فرمیک؟ کاربرد ویژه فرمیک اسید در دامداری: همینطور اسید فرمیک در غذای دام پایین تیتر یک آنتی باکتریال جهت جلوگیری از فاسد شدن و پوسیدگی (با پاشیدن مقداری بر روی علفی که به طراوت خشک شده) نیز به کار گیری می شود، این عمل سبب محافظت شدن مواد غذایی تا حد بالایی می گردد. بیشترین کاربرد فرمیک اسید به تیتر ماده ضد خرابی و آنتی باکتریال بای غذای دام هاست. در طعام دام که عمدتاً به تیتر ماده محافظ و ضد باکتری گزینه استعمال قرار می اسید فرمیک چینی گیرد. کاهش کاتالیزوری CO2 به اسید فرمیک و مشتقات آن در سال های اخیر به شدت گزینه باز‌نگری قرار گرفته است . در صورتی که بخواهید یه خرده محلول اسید فرمیک را بر روی پوست یا این که بتن خود ریخته ، آن را اصلی خمیر قطور آب بی کربنات سدیم (NaHCO3) خنثی کنید.

ایندکسر