خلاصه: اورگان 15 № اورگان 41-38 را مختل می کند

دسته‌بندی نشده | No comments


چانس نولان با اولین مبارزه خود در دانشگاه از زمان شروع خط حمله تریستان گبیا ، با لنگیدن ، گلزنی کرد


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>