جیمز جکسون ویل را بر فراز جنوب خانم 66-51 حمل می کند

دسته‌بندی نشده | No comments


جکسونویل ، فلوریدا – دونتاریوس جیمز 21 امتیاز کسب کرد در حالی که جکسونویل روز شنبه با نتیجه 66-51 جنوب می سی سی پی را شکست داد.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>