جرمی چین در برابر وایکینگ ها تاچ داون محافظ می زند

دسته‌بندی نشده | No comments


جرمی چین از Panthers به ​​اولین بازیکن تاریخ فرانچایز تبدیل شد که در یک بازی دو دکمه تدافعی دفاعی بدست آورد.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>