[ad_1]

در پیروزی افتتاحیه فصل 91-55 ، تگزاس نشان داد که چگونه می خواهد بازی کند و همچنین اولین شماره COVID-19 خود را برای این فصل حل کرد.

[ad_2]

منبع: pen-news.ir