تگزاس نشان داده که چگونه می خواهد در پیروزی ابتدایی فصل برابر UTRGV بازی کند

دسته‌بندی نشده | No comments


در پیروزی افتتاحیه فصل 91-55 ، تگزاس نشان داد که چگونه می خواهد بازی کند و همچنین اولین شماره COVID-19 خود را برای این فصل حل کرد.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>