تک برای پیروزی 56-33 از دوک فرار کرد

دسته‌بندی نشده | No comments


ATLANTA – Georgia Tech ، که به مدت یک ماه در کویر مرتبط با COVID بیرون می آید ، 56-33 بیش از Duke پیروز شد


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>