تماشا کنید: سارا فولر شروع به شروع نیمه دوم می کند ، یک داستان از کالج فوتبال

دسته‌بندی نشده | No comments


سارا فولر با شروع اولیه سه ماهه سوم اولین زنی است که در بازی کنفرانس Power 5 بازی می کند


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>