تماشا کنید: جری جودی “مشکل را با کوارتر” Denver Broncos “حل می کند

دسته‌بندی نشده | No comments


جری جودی به همان سرعتی که روی پاهایش است سریع فکر می کند. WR BRcos راه حلی برای مشکلات QB تیم داشت.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>