تست پخش کننده دیگری برای مرورگر COVID-19 ، دستگاه دوباره خاموش شد

دسته‌بندی نشده | No comments


تیم Cleveland Browns پس از بسته شدن تیم در روز چهارشنبه پس از آزمایش COVID-19 ، بار دیگر از راه دور کار خواهد کرد.

این دومین روز پیاپی است که براونز تیم را در Berea برای اهداف COVID-19 تعطیل می کند. روز سه شنبه ، تیم پس از شرایط مشابه پیشرفت چهارشنبه ، پایان دفاع جو جکسون را در لیست ذخیره / COVID-19 قرار داد.

مطابق پروتکل های فشرده NFL ، براونز جلسات را از راه دور برگزار می کند و اقدامات به طور مجازی انجام می شود. تیم تمام تماس های شخصی روزانه را لغو کرد.

براونز بیانیه ای در مورد تعطیلی و آزمایش مثبت صادر کرد ،

متصل

قهوه ای ها DE Joe Jackson را در لیست ذخیره / COVID-19 قرار دادند


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>