تراشه های آبی: پدر هدف برتر DB 2022 ، آیزاک تامپسون ، در میشیگان صحبت می کند

دسته‌بندی نشده | No comments


حریف دفاعی 250 ایساک تامپسون پیشنهادی از میشیگان دارد. EJ Holland ولورین آخرین هدف برای 2022 برتر امشب در Blue Chips ، یک بسته جذب فوتبال از داخل میشیگان است.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>