[ad_1]

در اوایل این ماه ، نایل ایوی ، سرمربی نوتردام ، وارد زمین مقدس بسکتبال شد وقتی که گفت 6-3 مادی وستبلد به Skylar Diggins و Arike Ogunboyle به عنوان آماده ترین تازه واردی که با Fighting Irish دیده است ، می پیوندد. وستبلد این تعریف و تمجید را توجیه می کند – و برخی نیز چنین می گویند. در طی پیروزی 65-58 نوتردام بعد از ظهر یکشنبه در برابر IUPUI ، وستبلد تمام آمریکایی مک دونالد در سال 2020 به رالی ایرلند از 9 امتیاز پایین کمک کرد زیرا دقیقه ها (37) برای رسیدن به ایرلندی (22 امتیاز شغلی) راه می رفت. در 9 از 14 تیراندازی) ، ریکوشه (شش) ، پاس گل (چهار) و سرقت (دو مورد).

[ad_2]

منبع: pen-news.ir

ایندکسر