بوریس بکر نقش خود را در فدراسیون تنیس آلمان ترک می کند

دسته‌بندی نشده | No comments


بوریس بکر ، بزرگ تنیس ، روز چهارشنبه گفت که از موقعیتی که منجر به پیشرفت جوانان و تیم دیویس کاپ در فدراسیون تنیس آلمان می شود کنار می رود. بکر در لندن به اتهام پنهان سازی دارایی ، از جمله دو جایزه ویمبلدون ، املاک و مستغلات و حساب های بانکی در طی مراحل ورشکستگی متهم شده است. وی به عنوان رئیس تنیس مردان در آلمان ، در آکادمی ها شرکت می کرد ، مسابقات جوانان را تماشا می کرد و به طور کلی مسئولیت عملیات جام دیویس را بر عهده داشت.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>