[ad_1]

بوریس بکر ، بزرگ تنیس ، روز چهارشنبه گفت که از موقعیتی که منجر به پیشرفت جوانان و تیم دیویس کاپ در فدراسیون تنیس آلمان می شود کنار می رود. بکر در لندن به اتهام پنهان سازی دارایی ، از جمله دو جایزه ویمبلدون ، املاک و مستغلات و حساب های بانکی در طی مراحل ورشکستگی متهم شده است. وی به عنوان رئیس تنیس مردان در آلمان ، در آکادمی ها شرکت می کرد ، مسابقات جوانان را تماشا می کرد و به طور کلی مسئولیت عملیات جام دیویس را بر عهده داشت.

[ad_2]

منبع: pen-news.ir